Stevneinformasjon


DAGSPROGRAM

Lørdag 4. juni 2022

NM menn senior 4×400 m
NM menn senior 4×1500 m
NM kvinner senior 4×400 m
NM Menn Jr U20 4×100 m
NM Kvinner Jr U20 4×100 m
NM Kvinner Jr U20 4×800 m
NM kvinner veteran 4×100 m
NM kvinner veteran 4×800 m
NM menn veteran 4×400 m
UM Jenter 15/16 4x100m
UM Gutter 15/16 4x100m

Søndag 5. juni 2022

NM menn senior  4×100 m
NM kvinner senior          4×100 m
NM kvinner senior          4×800 m
NM Menn Jr U204×400 m
NM menn Jr U20         4×1500 m
NM Kvinner Jr U20   4×400 m
NM kvinner veteran 4×400 m
NM menn veteran   4×100 m
NM menn veteran     4×1500 m
UM Jenter 15/16       4x600m
UM Gutter 15/16 4x600m

KLASSER OG PÅMELDING

Klasser

Kvinner senior, Menn Senior, Menn Junior U20, Kvinner Junior U20,

Menn veteran, Kvinner veteran (klasseindeling ihht reglement)

Ungdom: Gutter 15/16, Jenter 15/16.

Lisens

Alle som deltar må ha gyldig lisens.

Påmelding via Sportsadmin seinest 25. mai 2022.

Startkontingent: kr. 600,- pr lag/øvelse.

Etteranmelding kan godtas dersom det er kapasitet mot en startkontingent på kr 2.500,- for første øvelse, og deretter normal startkontingent.

Startkontingenten vil bli fakturert til hver enkelt klubb.

STARTLISTE

Startlisten er klar. Du finner den HER.

TILLEGGSØVELSER

I forbindelse med NM & UM i stafetter arrangeres det individuelle konkurranser i korthekk, 100m og 200m for MS og KS. I tillegg kommer korthekk for J/G U18. Korthekk og 100m arrangeres på lørdag, 200m på søndag.

PÅ STEVNET

Oversiktsbilde Ås stadion

Garderober og toalett er i klubbhuset. Arrangøren tar ikke ansvar for det som blir oppbevart i garderoben.

Kiosk. Det er kiosk i klubbhuset og ved tribunen.

Stevnekontoret er i klubbhuset til Ås IL. Det er åpent fra kl. 10.00 lørdag og kl. 10.00 søndag.

Startnummer til lagene deles ut fra stevnekontoret. Klubbene kan hente startnummer og skjemaer for lagoppstilling fra klokken 10.00 lørdag og søndag. Startnummer er merket med etappenummer og alle utøvere skal benytte startnummer både på bryst og rygg.

Oppvarming kan foregå på gresset ved fotballhallen nedenfor stadion, eller på veiene rundt stadionområdet. Ved regn vil det være mulighet for oppvarming i fotballhallen.

Det er ikke anledning til oppvarming på friidrettsbanen før innmarsj.

Oppropsfristen for stafetter er seinest 2 timer før øvelsen og skjer sammen med innlevering av lagoppstilling for utøvere. Opprop for individuelle øvelser er 1 time før, med unntak av hekk, der oppropet gjøres like før innmarsj. Registreringen skjer i sekretariatet.

Lagoppstillingen i stafett skal gis skriftlig på skjema utlevert av arrangøren senest to timer før øvelsesstart. Denne lagoppstillingen vil bli lagt til grunn for seeding. Lagsammensetningen og rekkefølgen for utøverne kan endres fram til tidspunktet for innmarsj.

Heat og banefordeling. Heat med banefordeling vil bli offentliggjort elektronisk på denne siden.

Call Room er i nordre sving, bak start 100 m. Alle deltakere på laget må møte seinest 10 min. før innmarsj. Lag som møter for seint til oppsatt tid, vil kunne bli utelukket fra deltakelse. I Call Room blir det kontroll av startnummer, lagsdrakt og godkjent reklame.

Skoregler gjelder. Det kreves ikke skoskjema, men det kan bli tatt stikkprøver.

Innmarsj. Ingen har lov å gå ut på banen før innmarsj (se tidsskjema).

Stafettpinner deles ut ved start. 

Protester og anker. Protester må foretas innen 30 minutter etter kunngjøring av resultat og skal rettes muntlig til overdommer av utøver eller en offisiell representant for et lag. Dersom overdommer ikke er tilgjengelig, rettes protesten til sekretariatet. Hvis overdommeren treffer en avgjørelse, kan saken ankes til juryen. Gebyr ved anke er kr. 250-.

REGLEMENT

NM: Reglement og retningslinjer ved norske mesterskap.

UM: Reglement og retningslinjer ved norske mesterskap.


Hjem » Stevneinformasjon