Skoregler

Vanlige skoregler gjelder. Det er imidlertid ikke lenger nødvendig med innlevering av skoskjema. Men, det kan bli foretatt stikkprøver .

Nye skoregler trådde i kraft 1. Januar 2022. I de nye bestemmelsene punkt 14.1 står det:

«Athletes may be subject to Shoe Control at any time before, during or after an Applicable Competition and immediately before or immediately after competing….»


Hjem » Siste nytt » Skoregler